Nokia 3310 - C-tast

background image

C-tast

Når der indtastes et navn eller et nummer: Denne tast sletter
tegn mod venstre. Når der trykkes vedvarende på tasten,
slettes alle tegn på displayet.

I en menufunktion: Tryk på denne tast for at vende tilbage til
det forrige menuniveau. Tryk vedvarende på denne tast for at
forlade menuen.

Når du modtager et opkald: Hvis der trykkes på denne tast, afvises opkaldet.