Nokia 3310 - Tænd/sluk-tast

background image

Tænd/sluk-tast

Telefonen tændes og slukkes med et vedvarende tryk
på -tasten.

Hvis der trykkes kortvarigt på denne tast i standby-
tilstand, vises en liste over profiler, der giver dig
mulighed for at angive ringetoner til forskellige
omgivelser.

Hvis der trykkes kortvarigt på denne tast i en menufunktion, tændes lyset i 15
sekunder.