Nokia 3310 - Udgående linie i brug

background image

Udgående linie i brug

Telefonen kan bruges med et SIM-kort, der understøtter to abonnementsnumre,
dvs. telefonlinier. Dette er en netværkstjeneste.

I denne menu kan du vælge den ønskede telefonlinie til opkald (1 or 2) eller
forhindre valg af linie. Opkald på begge linier kan besvares, uanset hvilken linie der
er valgt.

Du kan ikke fortage opkald, hvis du vælger linie 2, og du ikke har abonnement på
denne netværkstjeneste. Hvis linie 2 er valgt, vises 2 øverst til venstre på displayet
i standby-tilstand.

Du skal bruge PIN2-koden for at kunne tillade eller forhindre valg af linie.

Tip: I standby-tilstand kan du skifte mellem linierne ved at trykke
vedvarende på

.

background image

80

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.