Nokia 3310 - Begrænsede numre

background image

Begrænsede numre

Du kan begrænse de udgående opkald til valgte telefonnumre, hvis SIM-kortet
tillader det. Du skal bruge PIN2-koden til denne funktion.

Når denne funktion er slået til, kan du kun ringe til telefonnumre, der står på listen
over begrænsede numre, eller som begynder med de samme cifre som et
telefonnummer på listen.

Med funktionen

Numre

kan du kontrollere telefonnumrene (

Søg

) og føje nye

numre til listen (

Tilføj navn

) samt rydde listen (

Slet alle

).

Med funktionen

Søg

kan du redigere, slette eller ringe op til det viste

telefonnummer ved først at trykke på

(

Valg

) og derefter vælge den ønskede

indstilling.