Nokia 3310 - Lukket brugergruppe

background image

Lukket brugergruppe

Med denne netværkstjeneste kan du angive en gruppe personer, som du kan ringe
til, og som kan ringe til dig.

Forudindstillet

nulstiller telefonen til at bruge den gruppe, som ejeren af SIM-

kortet har lave aftale med netværksoperatøren om.

background image

84

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Du skal kende indeksnummeret på den ønskede gruppe for at aktivere denne
funktion. Kontakt netværksoperatøren.

Når du har valgt en lukket brugergruppe, vises

symbolet og indeksnummeret

for den pågældende gruppe i standby-tilstand.