Nokia 3310 - Telefonsikkerhed

background image

Telefonsikkerhed

Du kan indstille telefonen til at bede om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt
SIM-kort i telefonen (indstilling

Til

).

("Et nyt SIM-kort" betyder et kort, der ikke er et af de fem kort, der sidst er brugt i
telefonen.)

Du skal bruge sikkerhedskoden for at åbne denne funktion.

Bemærk, at når du ændrer denne indstilling, slettes listen over seneste opkald i
Menu 4-1 til 4-3.

Se også

Sikkerhedskode

på side

16

,

Tænde og slukke for telefonen

på side

26

og

Adgangskoder

på side

105

.