Nokia 3310 - Valg af netværk

background image

Valg af netværk

Du kan indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der
findes i dit område (standardindstilling), eller du kan vælge det ønskede netværk
manuelt på en liste over netværk.

Når et netværk vælges manuelt, skal det valgte netværk have en roamingaftale
med hjemmeoperatøren (dvs. den operatør, hvis SIM-kort sidder i telefonen).
Ellers vises teksten

Ingen adgang

.

Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil du vælger automatisk tilstand eller
indsætter et andet SIM-kort i telefonen.