Nokia 3310 - 11. Omstilling (Menu 7)

background image

11. Omstilling (Menu 7)

I menuen

Omstilling

kan du omstille indgående opkald til

telefonsvareren eller til et andet telefonnummer
(netværkstjeneste).

Sådan åbnes menuen: Tryk på

(

Menu

) i standby-tilstand, rul hen til

Omstilling

, og tryk på

(

Vælg

).