Nokia 3310 - Vælge en omstillingstilstand

background image

Vælge en omstillingstilstand

1. Vælg en af følgende omstillingsindstillinger:

1

Omstil alle taleopkald

Omstil ved optaget

: Opkaldet omstilles, når du er i gang med en samtale, eller

når du afviser opkaldet.

Omstil ved intet svar

: Opkaldet omstilles, når du ikke besvarer det.

Omstil når slukket eller ingen dækning

: Opkaldet omstilles, når telefonen er

slukket eller uden for netværkets tjenesteområde.

Ved slukket, ingen svar eller dækn.

: Opkaldet omstilles, når du ikke besvarer det

eller telefonen er optaget, slukket eller uden for netværkets tjenesteområde.

Annuller alle omstillinger

: Deaktiverer alle omstillingsindstillinger. Hvis du

vælger denne indstilling, er følgende trin ikke tilgængelige.

1. Omstillingsindstillinger, der ikke understøttes af netværksoperatøren, vises muligvis ikke.

background image

87

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

2. Slå den ønskede indstilling til (

Aktivér

) eller fra (

Annuller

), kontroller, om

omstillingsindstillingen er aktiveret (

Status

), eller angiv en forsinkelse (kan

ikke bruges til alle omstillingsindstillinger).

3. Vælg, hvor de indgående opkald skal omstilles til (telefonsvarer eller et andet

telefonnummer), hvis du valgte

Aktivér

.

Hvis du vælger

Status

, kan du få vist det telefonnummer, opkaldene omstilles

til, ved at trykke på

(

Nummer

).

Ved at trykke på

(

Detaljer

), hvis de er tilgængelige, og derefter vælge

Forsinkelse

, får du vist tidspunktet, hvorefter opkald omstilles.

Flere omstillingsindstillinger kan være aktive på samme tid.

Når alle opkald omstilles, vises

i standby-tilstand.

Hver telefonlinie kan have forskellige omstillingsindstillinger. Se også

Udgående

linie i brug

på side

79

.

Tip: Når du modtager et opkald, omstilles opkaldet ved at trykke på

,

hvis

Omstil ved optaget

er aktiveret.

background image

88

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.