Nokia 3310 - Bruge spilindstillingerne

background image

Bruge spilindstillingerne

Vælg det ønskede spil og derefter en af følgende indstillinger:

Nyt spil

: Starter et nyt spil.

Topscore

: Viser den hidtil højeste score.

Instruktioner

: Viser en hjælpetekst til spillet. Du kan rulle gennem teksten ved

hjælp

af

eller .

Niveau

: Giver dig mulighed for at angive sværhedsgraden af det valgte spil.

Fortsæt

: Fortsætter et spil, efter det er midlertidigt afbrudt, ved at trykke på

eller

. Tryk på en vilkårlig tast undtagen

,

eller

for at

starte spillet.

background image

89

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

• Med

Indstillinger

Indstillinger kan du indstille lydene, lysene og vibratoren

(

Vibration

) til det valgte spil og gemme Nokia Club-medlemsnummeret. .

Yderligere oplysninger om brug af denne kode kan du finde på Nokias Websted
på www.club.nokia.com.

Bemærk, at når funktionen

Vibrationssignal

er deaktiveret, vibrerer telefonen

ikke, selvom funktionen

Vibration

er aktiveret.

background image

90

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.