Nokia 3310 - Foretage en beregning

background image

Foretage en beregning

Du kan bruge følgende taster til at indtaste et regnestykke:

-

: Indsætter et tal.

: Indsætter et komma.

: Sletter tegnet mod venstre.

: Tryk en gang ( + ) for at addere, to gange ( - ) for at subtrahere, tre gange

( * ) for at multiplicere og fire gange ( / ) for at dividere. Alternativt kan du
trykke på

(

Valg

) og vælge den ønskede funktion.

• Tryk på

(

Valg

), og vælg

Resultat

for at se resultatet. Tryk vedvarende på

for at nulstille displayet til en ny beregning.

background image

91

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.