Nokia 3310 - 14. Påmindelser (Menu 10)

background image

14. Påmindelser (Menu 10)

Med dette hukommelsesværktøj kan du gemme korte
tekstbeskeder med en alarm. Telefonens alarm lyder, når den
angivne dato og det angivne klokkeslæt nås.

Sådan åbnes menuen: Tryk på

(

Menu

) i standby-tilstand, rul hen til

Påmindelser

, og tryk på

(

Vælg

).

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig
telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug
af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.