Nokia 3310 - Få vist påmindelser

background image

Få vist påmindelser

1. Rul hen til

Vis alle

, og tryk på

(

Vælg

).

2. Rul hen til den ønskede besked. Du kan trykke på

(

Valg

) for at få adgang

til følgende funktioner:

Slet

: Fjerner beskeden.

Rediger

: Giver dig mulighed for at ændre beskeden og alarmtidspunktet.

Send

: Giver dig mulighed for at sende beskeden som en tekstbesked (SMS).