Nokia 3310 - Alarm

background image

Alarm (Menu 11-1)

Telefonen kan indstilles, så alarmen lyder på et bestemt tidspunkt.

Hvis alarmen var deaktiveret, da du åbnede denne funktion, skal du indtaste det
ønskede alarmtidspunkt i timer og minutter og trykke på

(

OK

).

Hvis alarmen var aktiveret, da du åbnede denne funktion, skal du vælge

Til

for at

ændre alarmtidspunktet eller

Fra

for at deaktivere alarmen.

Når alarmtidspunktet nås

Telefonen afgiver en advarselstone ved den ringestyrke, der blev valgt i funktionen

Ringestyrke

(se side

73

), og lyset og teksten

Alarm!

blinker. Du kan stoppe alarmen

ved at trykke på en vilkårlig tast.

Hvis telefonens alarm lyder i et minut, eller hvis du trykker på

(

Udsæt

),

stopper alarmen i få minutter og starter derefter igen.

background image

96

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Hvis alarmtidspunktet nås, mens telefonen er slukket, starter alarmen. Hvis du
trykker på en tast, der ikke er

(

Udsæt

), bliver du spurgt, om telefonen skal

aktiveres for modtagelse af opkald. Tryk på

(

Ja

) for at tænde telefonen eller

for at lade telefonen være slukket.

Bemærk! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse
telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.