Nokia 3310 - Nedtællingsur

background image

Nedtællingsur (Menu 11-5)

Med nedtællingsfunktionen kan du indstille telefonens alarm til at lyde efter et
bestemt tidspunkt.

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig
telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug
af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Du angiver alarmtidspunket ved at indtaste tidspunktet i timer og minutter. Tryk

(

Start

) for at starte tidtagningen.

Du kan stoppe tidtagningen eller redigere tiden ved at åbne denne menu og trykke

(

OK

).

background image

98

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Mens tidstælleren kører, vises

i standby-tilstand.

Hvis alarmtidspunktet nås, når telefonen er i standby-tilstand, afgiver telefonen
en tone, og den tilhørende tekst blinker. Du kan stoppe alarmen ved at trykke på
en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast inden for 30 sekunder, stopper
alarmen automatisk.