Nokia 3310 - Stopur

background image

Stopur (Menu 11-4)

Stopuret kan bruges i forbindelse med tidsmåling i forskellige sportsgrene.

Stopurets præcision er en hundrededel af et sekund. Tidsmålingen er maksimalt ti
timers.

Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig
telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug
af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

1. Tryk på

(

Start

) i denne menu for at starte tidtagningen.

background image

97

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

2. Tryk på

(

Stop

) for at aflæse tiden. Når tidtagningen er stoppet, kan du

trykke på

(

Valg

) for følgende funktioner: Rul hen til den ønskede funktion,

og tryk på

(

OK

).

Start

: Genstarter tidtagningen fra forrige stoptidspunkt.

Nulstil

: Stopper den aktuelle tidtagning og nulstiller tiden.

Afslut

: Vender tilbage til menutitelskærmen. Hvis du vil fortsætte

tidtagningen, skal du åbne denne menu.

Tryk på

, og hold den nede to gange for at fortsætte tidtagningen i

baggrunden. Mens tidtagningen er i gang, blinker

i standby-tilstand.

Bemærk! Brug af stopuret tærer på batteriet, hvilket betyder, at telefonens
driftstid reduceres. Sørg for, at uret ikke kører i baggrunden, når du udfører andre
funktioner med telefonen.