Nokia 3310 - Urindstillinger

background image

Urindstillinger (Menu 11-2)

Du aktivere eller deaktivere tiden, angive klokkeslættet, eller vælge 12-timers eller
24-timers format. Når tiden er aktiveret, vises klokkeslættet i standby-tilstand.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen, skal du eventuelt indstille klokkeslættet igen.