Nokia 3310 - 16. Profiler (Menu 12)

background image

16. Profiler (Menu 12)

Du kan indstille telefontoner og pauseskærm til at fungere på en
ønsket måde ved at vælge den ønskede indstillingsgruppe eller
"profil".

Dette gør det nemt at justere telefonen til forskellige begivenheder og omgivelser.

Sådan åbnes menuen: Tryk på

(

Menu

) i standby-tilstand, rul hen til

Profiler

,

og tryk på

(

Vælg

).

Bemærk, at du nemt kan redigere indstillingerne for den valgte profil i menuen
Lydindstil. (se side

73

).