Nokia 3310 - Ringesignal

background image

Ringesignal

Definerer, hvordan telefonen giver dig besked om indgående taleopkald.
Indstillingerne er:

Ringetoner

,

Stigende

,

Ring én gang

,

Enkelt bip

og

Fra

.

Hvis

Fra

vælges, afbrydes alle telefontoner, og

vises.