Nokia 3310 - Redigere de indstillinger, der er indeholdt i en profil

background image

Redigere de indstillinger, der er indeholdt i en profil

1. Rul til den profil, hvis indstillinger du ønsker at redigere, i menuen

Profiler

, og

tryk på

(

Vælg

). Du kan vælge mellem følgende profiler:

Normal

: Dette er standardindstillingen.

Lydløs

: Afbryder alle telefontoner. Når tonerne er slået fra, vises

i

standby-tilstand.

Diskret

: Indstiller telefontonerne til at være stille.

Høj

: Indstiller telefontonerne til at være høje.

(tom)

: Du kan udskifte denne profil med en profil, som du har modtaget

f.eks. fra netværksoperatøren. Kontakt tjenesteudbyderen eller en anden
udbyder af profiler for at høre mere om profiler og kompatibilitet.

2. Rul hen til

Tilpas

, og tryk på

(

OK

).

3. Rul hen til den ønskede indstilling (se nedenfor), og tryk på

(

Vælg

).

4. Rul hen til indstillingen, og tryk på

(

OK

).