Nokia 3310 - Vælge en profil

background image

Vælge en profil

Hvis du vil ændre den profil, telefonen bruger, skal du gøre et af følgende:

• I standby-tilstand eller under et opkald: Tryk hurtigt på

-tasten. Rul hen til

den ønskede profil, og tryk på

(

OK

).

• Rul hen til den ønskede profil i menuen

Profiler

, tryk på

(

Vælg

), rul hen til

Aktivér

, og tryk på

(

OK

).

Tip: Hvis du hurtigt vil aktivere en profil i standby-tilstand, skal du trykke

og den taltast, der svarer til den ønskede profil. Hvis du f.eks. vil

aktivere profilen

Lydløs

, skal du trykke på

og

. Hvis du vil skifte

tilbage til profilen

Normal

, skal du trykke på

og

.

background image

100

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.