Nokia 3310 - Adgangskoder

background image

Adgangskoder

Du kan bruge de adgangskoder, der er beskrevet i dette afsnit, til at forhindre
uautoriseret brug af telefonen og SIM-kortet.

Adgangskoderne (undtagen PUK- og PUK2-koden) kan ændres i

Skift

adgangskoder

-funktionen (se side

84

).

background image

106

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.