Nokia 3310 - PIN-kode

background image

PIN-kode

PIN (Personal Identification Number)-koden beskytter SIM-kortet mod
uautoriseret brug. PIN-koden leveres normalt med SIM-kortet.

Når PIN-kodeanmodningen er aktiveret, skal du indtaste koden, hver gang
telefonen tændes (se

PIN-kodeaktivering

på side

82

).

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet.
Indtast PUK-koden, og tryk på

(

OK

). Indtast en ny PIN-kode, og tryk på

(

OK

). Indtast den nye kode igen, og tryk på

(

OK

).