Nokia 3310 - PIN2-kode

background image

PIN2-kode

Den PIN2-kode, der følger med SIM-kortet, er påkrævet for at få adgang til nogle
funktioner, f.eks. opladning af enhedstællere. Denne funktion er kun tilgængelig,
hvis den følger med SIM-kortet.

Hvis du indtaster en forkert PIN2-kode tre gange efter hinanden, skal du følge de
samme instruktioner som ved PIN-koden, men brug PUK2-koden i stedet for.

background image

107

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.