Nokia 3310 - PUK-kode

background image

PUK-kode

PUK (Personal Unblocking Key)-koden er påkrævet, hvis en blokeret PIN-kode skal
ændres. PUK-koden følger eventuelt med SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet,
skal du kontakte netværksoperatøren. Hvis du glemmer koden, skal du kontakte
netværksoperatøren.