Nokia 3310 - Opladning og afladning

background image

Opladning og afladning

Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri.

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når du har foretaget op- og afladning to til
tre gange.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid.
Når driftstiden (taletiden og standby-tiden) er mærkbar kortere end normalt, er det tid til at
købe et nyt batteri.

background image

108

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Brug kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de
opladertyper, som er godkendt af producenten. Afbryd strømmen til opladeren, når den ikke
er i brug. Lad ikke batteriet være tilsluttet til en oplader i mere end en uge, da overopladning
kan forkorte levetiden. Hvis et fuldt opladet batteri ikke bruges, aflades det med tiden.

Høje temperatursvingninger kan påvirke batteriets opladningsevne.

Hvis du vil opnå optimal ydeevne af NiMh-batterier, skal du indimellem aflade batteriet ved
at lade telefonen være tændt, indtil den slukker af sig selv. Forsøg ikke at aflade batteriet på
anden måde.

Brug kun batteriet til dets egentlige formål.

Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.

Kortslut ikke batteriet. Der kan ske utilsigtet kortslutning, hvis du f.eks. opbevarer et
ekstrabatteri i lommen eller i tasken sammen med en metallisk genstand (f.eks. en mønt,
clips eller kuglepen), der kommer i direkte berøring med batteriets plus- og minuspoler
(metalstrimlerne på batteriet). Kortslutning af polerne kan beskadige batteriet eller
forbindelsesobjektet.

Hvis du opbevarer batteriet koldt eller varmt, f.eks. i en bil om sommeren eller vinteren,
reduceres batteriets kapacitet og levetid. Opbevar altid batteriet ved en temperatur mellem
15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er fuldt opladet, men meget varmt eller koldt, kan telefonen
være midlertidigt ude af drift. Batteriers ydeevne er særligt begrænsede i temperaturer godt
under frysepunktet.

Brænd ikke batterier!

Afhænd batterierne i overensstemmelse med de lokale forskrifter (f.eks. genbrug). Smid ikke
batterierne ud sammen med husholdningsaffaldet.

background image

109

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.