Nokia 3310 - Vedligeholdelse

background image

Vedligeholdelse

Telefonen er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal
behandles med varsomhed. Nedenstående anbefalinger gør det muligt for dig at opfylde evt.
garantiforpligtelser, så du kan få glæde af produktet i mange år.

Telefonen, dens dele og ekstraudstyr skal opbevares utilgængeligt for børn.

Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan
indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.

Telefonen må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. hvor de
bevægelige dele kan tage skade.

Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte de
elektroniske enheders levetid, beskadige batterier og smelte eller gøre nogle plasttyper
skæve.

Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op (til normal
temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, der kan ødelægge det elektroniske
kredsløb.

Forsøg ikke at åbne telefonen. Den kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig
behandling.

Undgå at tabe, banke på eller ryste telefonen, Hårdhændet behandling kan ødelægge de
interne kredsløb.

Rengør aldrig telefonen med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke
opløsningsmidler.

Mal ikke telefonen. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt
anvendelse af headset'et.

background image

110

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Brug kun den antenne, der følger med telefonen, eller en anden godkendt
udskiftningsantenne. Telefonen kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne,
foretages ændringer eller tilsluttes ekstraudstyr, som ikke er godkendt, og det kan være
ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både telefonen, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Kontakt den
nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med nogen af delene.
Personalet vil hjælpe dig og sørge for service, hvis det er nødvendigt.

background image

111

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.