Nokia 3310 - Indsæt SIM-kortet i telefonen

background image

Indsæt SIM-kortet i telefonen

• Før du installerer SIM-kortet, skal du sikre dig, at der er slukket for telefonen,

og derefter fjerne batteriet.

background image

24

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

1. Fjern bagdækslet:

Tryk på låsen (1), skub dækslet fremad (2), og løft
det op (3).

2. Fjern batteriet:

Skub de to låse i modsat retning (4), og
fjern batteriet (5).

3. Indsæt SIM-kortet:

Skub forsigtigt SIM-kortet ind i SIM-
kortåbningen (6).

Sørg for, at kortets gyldne kontakter vender
nedad, og at det afskårne hjørne er placeret til
venstre.

background image

25

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

4. Isæt batteriet:

Ret batteriets gyldne kontakter ind efter telefonens
kontakter, og skub på batteriets modsatte ende,
indtil batteriet låses på plads (7).

5. Sæt bagdækslet på plads igen:

Placer bagdækslets to låse i de tilsvarende
fordybninger i telefonen (8), og skub dækslet nedad,
indtil det låses på plads (9).