Nokia 3310 - Oplade batteriet

background image

Oplade batteriet

• Oplad ikke batteriet, hvis et eller begge telefondæksler er fjernet. Se også

Oplysninger om batterier

på side

107

.

1. Sæt ledningen fra opladeren i bunden af telefonen.

2. Sæt opladeren i en stikkontakt. Batteriindikatoren

begynder at bevæge sig.

• Telefonen kan bruges under opladning, hvis den

er tændt.

background image

26

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

• Hvis batteriet er helt opbrugt, kan der gå nogle minutter, før

opladningssymbolet vises.

• Opladningstiden afhænger af, hvilken oplader og hvilket batteri, der bruges,

og af hvor meget strøm der er tilbage i batteriet. For eksempel kan
opladning af det batteri, der fulgte med telefonen, tage op til seks timer,
når du bruger ACP-7-opladeren.

• Hvis teksten

Oplader ikke

vises, oplades telefonen ikke. Vent et øjeblik, fjern

opladeren fra stikkontakten, tilslut den, og prøv igen. Kontakt forhandleren,
hvis opladningen stadig ikke lykkes.

3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger indikatoren sig ikke mere. Kobl

opladeren fra stikkontakten og telefonen.