Nokia 3310 - Slukke

background image

Slukke

Tryk vedvarende på tasten

et øjeblik.

Tip: Alternativt kan du trykke hurtigt

i standby-tilstand, rulle med

eller

til

Sluk telefon!

og trykke på

(

OK

).

background image

28

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.