Nokia 3310 - Ringe hurtigt op til et telefonnummer

background image

Ringe hurtigt op til et telefonnummer

Hvis du har tildelt et telefonnummer til en af ekspresopkaldstasterne

til

, kan du ringe op til dette telefonnummer på en af følgende måder (i standby-

tilstand):

• Tryk på den tilsvarende ekspresopkaldstast og derefter på

(

Ring op

).

• Hvis funktionen

Hurtigkald

er aktiveret: Tryk vedvarende på

ekspresopkaldstasten, indtil der ringes op.

Bemærk, at et vedvarende tryk på

ringer op til telefonsvareren.

Se

Tildele et telefonnummer til en ekspresopkaldstast (Menu 1-9)

på side

52

og

Hurtigkald

på side

78

.