Nokia 3310 - Ringe op til det senest kaldte nummer igen

background image

Ringe op til det senest kaldte nummer igen

Du kan ringe igen til et af de seneste 20 numre, du har ringet eller prøvet at ringe
til Se også

Udgående opkald (Menu 4-3)

på side

69

.

background image

30

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Sådan ringer du til et af de senest kaldte numre igen:

1. Tryk én gang på

i standby-tilstand for at få vist listen

over kaldte numre.

2. Brug

eller

til at rulle hen til det ønskede

telefonnummer eller navn.

3. Tryk på

(

Ring op

) for at ringe til nummeret.