Nokia 3310 - Gemme et telefonnummer med et navn

background image

Gemme et telefonnummer med et navn

Sådan gemmes et nyt navn og telefonnummer i telefonbogen:

1. Tryk på

(

Menu

) (

Telefonbog

vises) i standby-tilstand, og tryk derefter på

(

Vælg

).

background image

36

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

2. Rul med

eller

Tilføj navn

, og tryk på

(

Vælg

).

3. Indtast det ønskede navn, når teksten

Navn:

vises på displayet (se

Skrive tekst

på side

36

.

4. Tryk på

(

OK

), når du har skrevet navnet.

5. Indtast områdekoden og telefonnummeret, du vil gemme sammen med navnet,

når teksten

Telefonnummer:

vises.

Tryk på

for at slette tallet til venstre, hvis du har lavet en fejl.

Tip: Hvis du ønsker at bruge telefonnummeret fra udlandet, kan du
trykke hurtigt to gange på

for at få vist + tegnet, og derefter

indtaste landekoden, områdekoden (slet eventuelt det første 0) og
telefonnummeret.

6. Tryk på

(

OK

), når du har indtastet telefonnummeret.

Navnet og telefonnummeret er gemt i telefonbogen.

7. Se

Taleopkald (Menu 1-10)

på side

53

, hvis du ønsker at føje en stemmekode til

navnet og telefonnummeret.

Hurtig lagring: Indtast telefonnummeret i standby-tilstand. Tryk på

eller

for at ændre teksten oven over

til

Gem

. Tryk på

(

Gem

).

Indtast navnet, og tryk på

(

OK

).