Nokia 3310 - Justere alle telefontoner med en enkelt indstilling

background image

Justere alle telefontoner med en enkelt indstilling

Du kan angive telefontonerne, f.eks. ringetonen, og pauseskærmen til at fungere
på den ønskede måde ved at vælge en indstillingsgruppe ("profil").

Dette gør det nemt at justere tonerne til forskellige omgivelser og begivenheder
(f.eks. udendørs aktiviteter).

Yderligere oplysninger finder du under

Profiler (Menu 12)

på side

99

og under

Lydindstil (Menu 5)

på side

73

.

1. Tryk hurtigt på tænd/sluk-tasten (

) i standby-tilstand.

2. Rul med

eller

til den ønskede profil (f.eks. til

Lydløs

for at deaktivere

ringetoner).

3. Tryk på

(

OK

) for at bekræfte indstillingen.