Nokia 3310 - Låse tastaturet

background image

Låse tastaturet

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen
f.eks. ligger i en lomme eller taske.

Sådan aktiveres låsen:

Tryk på

(

Menu

) i standby-tilstand og derefter hurtigt

på .

Sådan deaktiveres låsen:

Tryk på

(

Lås op

) og derefter hurtigt på

.

Når tastaturet er låst:

• Symbolet

vises.

• Du kan besvare, afslutte eller afvise et opkald på normal vis.

Under et opkald kan telefonen betjenes på normal vis.

• HDC-5-hovedtelefonen kan benyttes på normal vis.

Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, er det muligt at foretage nødopkald til
det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et
andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på

(

Ring op

).

Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet.