Nokia 3310 - Traditionelt tekstinput

background image

Traditionelt tekstinput

Traditionelt tekstinput bruges normalt ved mobiltelefoner. Med denne
inputmetode skal du trykke på en tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn
vises.

Hvis du vil bruge traditionelt tekstinput, skal du kontrollere, at

er vist øverst i

displayet.

1. Når du skriver tekst, skal du trykke gentagne gange på en taltast (

til

), hvor det ønskede tegn er markeret, indtil tegnet vises.

De tilgængelige tegn afhænger af, hvilket sprog der er valgt for displaytekster
(se "Sprog" på side

80

).

Bemærk, at alle tilgængelige tegn ikke er skrevet på tasterne.

2. Du kan bruge følgende funktioner til redigering af teksten:

• Tryk på

for at indsætte et mellemrum.

• Tryk gentagne gange på

for at indsætte et tegnsætningstegn eller et

specialtegn. Eller: Tryk på

, find det ønskede tegn, og tryk på

(

Indsæt

).

• Tryk på

eller

for at flytte markøren til henholdsvis venstre eller

højre.

• Tryk på

for at flytte et tegn til venstre.

• Tryk vedvarende på

for at rydde skærmen.

• Tryk hurtigt på

for at skifte mellem store og små bogstaver.

background image

41

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

• Tryk vedvarende på tasten med det ønskede tal for at tilføje nummeret. Tryk

vedvarende på

for at skifte mellem bogstaver og tal. 123 vises, når der

kan indtastes tal.

• Tryk på

eller

(eller vent et sekund), og indtast det nye tegn, hvis du

vil skrive et tegn, som findes under den samme tast, som det forrige tegn.

background image

42

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.