Nokia 3310 - Ved hjælp af prædiktivt tekstinput

background image

Ved hjælp af prædiktivt tekstinput

Med prædiktivt tekstinput er det nemt at skrive for eksempel tekstbeskeder og
påmindelser. Med denne inputmetode skal du blot trykke én gang på en tast for
hvert bogstav.

Afhængigt af de trykte taster prøver telefonen at finde det rigtige ord fra den
aktuelt valgte ordbog. (Se på side

39

, hvordan du vælger en ordbog).

Hvis du vil bruge prædiktivt tekstinput, skal du kontrollere, at

er vist øverst i

displayet.

Du kan skifte mellem prædiktivt og traditionelt tekstinput ved at trykke to gange
på .

Bemærk, at forprogrammeret tekstinput kan benytte Unicode-tegn. Se

Skrive og

sende en tekstbesked (Menu 2-1)

på side

56

, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

1. Skriv det ønskede ord ved at trykke én gang på hver tast for et bogstav.

Hvis du f.eks. vil skrive "Nokia", skal du trykke på:

background image

38

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Som du kan se på illustrationen ovenfor, ændres ordet efter hvert tastetryk.
Derfor behøver du ikke holde øje med, hvad der sker på displayet, før du har
indtastet hele ordet.

• Tryk på

for at slette et tegn til venstre.

• Tryk gentagne gange på

for at skifte mellem store og små bogstaver,

og kontroller symbolet øverst på displayet. abc vises f.eks., når der skrives
små bogstaver.

• Tryk vedvarende på den ønskede taltast for at indsætte tallet.

Tryk vedvarende på

, hvis du vil indsætte flere tal, og indtast tallene. Se

en alternativ metode under trin 3.

• Tryk gentagne gange på

for at indsætte et tegnsætningstegn.

• Sådan indsættes et specialtegn: Tryk vedvarende på

, find det ønskede

tegn, og tryk på

(

Anvend

).

2. Kontroller, at ordet er korrekt, når du er færdig med at skrive det.

Hvis ordet er korrekt: Tryk på

, og skriv det næste ord.

Hvis ordet ikke er korrekt: Tryk gentagne gange på

, indtil det ønskede

ord vises. Se en alternativ metode under trin 3.

Hvis ? tegnet vises efter ordet: Der er ikke flere ord i ordbogen, der svarer til
de trykte taster. Sådan føjes et ord til ordbogen: Tryk på

(

Stav

), indtast

ordet ved hjælp af traditionelt tekstinput, og tryk på

(

OK

).

3. Hvis teksten

Valg

vises oven over

, kan du få adgang til følgende

indstillinger ved at trykke på denne tast, afhængigt af den aktuelle funktion:

background image

39

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Matcher

: Viser en liste over de ord, der svarer til de trykte taster. Rul hen til det

ønskede ord, og tryk på

(

Anvend

).

Indsæt ord

: Med denne funktion kan du føje et ord til ordbogen. Skriv ordet ved

hjælp af traditionelt tekstinput, og tryk på

(

OK

).

Indsæt nr.

: Med denne funktion kan du indtaste numre ved at trykke på hver

taltast én gang.

Indsæt symbol

: Med denne funktion kan du vælge et specialtegn på en liste.

Rul hen til det ønskede tegn (f.eks. %), og tryk på

(

Anvend

).