Nokia 3310 - Vælge en ringetone (Menu 5-1)

background image

Vælge en ringetone (Menu 5-1)

1. Tryk på

(

Menu

) i standby-tilstand.

2. Rul med

eller

til

Lydindstil.

og tryk på

(

Vælg

).

background image

35

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

3. Rul hen til

Ringetone

, og tryk på

(

Vælg

).

4. Rul hen til den ønskede ringetone (der afspilles et eksempel), og tryk på

(

OK

) for at vælge den.

5. Tryk vedvarende på

for at vende tilbage til standby-tilstand.

Se også

Ringetone (Menu 5-1)

på side

73

.