Nokia 3310 - Liste over menufunktioner

background image

Liste over menufunktioner

1. Telefonbog

1. Søg
2. Tjenestenr.

1

3. Tilføj navn
4. Slet
5. Rediger
6. Tildelingstone
7. Send visitkort
8. Valg

1. Visningstype
2. Hukommelsesstatus

9. Hurtigkald
10.Stemmekoder

2. Beskeder

1. Skriv beskeder
2. Indbakke
3. Udbakke
4. Billedbeskeder
5. Skabeloner
6. Smileys
7. Beskedindstillinger

1. Kun tilgængelig, hvis det understøttes af SIM-kortet.

background image

45

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

1. Sæt 1

1

1. Nummer på beskedcentralen
2. Beskeder sendes som
3. Beskeden afventer i

2. Fælles

2

1. Transmiss.rapporter
2. Svar via samme central

8. Infoservice
9. Nummer på telefonsvarer

3

10.Rediger kommandoer

3. Chat

4. Opkaldsinfo

1. Ubesvarede opkald
2. Indgående opkald
3. Udgående opkald
4. Slet seneste opkaldslister
5. Vis samtaletid

1. Seneste samtaletid
2. Tid totalt
3. Indgående opkald
4. Udgående opkald

1. Antallet af sæt afhænger af, hvor mange sæt SIM-kortet tilbyder. Hvert sæt vises i sin egen

undermenu og kan have et hvilket som helst navn.

2. Genvejsnummeret til denne menu afhænger af antallet af tilgængelige sæt.
3. Vises muligvis ikke, hvis nummeret til telefonsvareren er gemt på SIM-kortet.

background image

46

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

5. Nulstil tidstællere

6. Vis samtalepriser

1. Seneste samtalepris
2. Pris totalt
3. Nulstil tællere

7. Samtaleprisindstillinger

1. Begrænset beløb
2. Vis forbrug som
3. Tegnunderstøttelse

1

8. Forudbetalt kredit

5. Lydindstil.

1. Ringetone
2. Ringestyrke
3. Ringesignal
4. Komponist
5. Tone ved besked
6. Tastaturtoner
7. Advarselstoner
8. Vibrationssignal
9. Pauseskærm

6. Indstillinger

1. Opkaldsindstillinger

1. Automatisk genopkald

1. Menuens tilgængelighed kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen.

background image

47

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

2. Hurtigkald
3. Banke påtjeneste
4. Send eget nummer
5. Udgående linie i brug
6. Automatisk svar

1

2. Telefonindstillinger

1. Sprog
2. Celleinformation
3. Opstartstekst
4. Valg af netværk
5. Lys

2

6. Bekræft SIM-tjenester

3. Sikkerhedsindstillinger

1. PIN-kodeaktivering
2. Opkaldsspærring
3. Begrænsede numre
4. Lukket brugergruppe
5. Telefonsikkerhed
6. Skift adgangskoder

4. Gendan fabriksindstillinger

7. Omstilling

3

1. Omstil alle taleopkald

1. Denne indstilling vises kun, når telefonen er koblet til PPH-1-bilsættet eller

til HDC-5-hovedtelefonen.

2. Denne indstilling vises kun, når telefonen er koblet til PPH-1-bilsættet.
3. Omstillingsindstillinger, der ikke understøttes af netværksoperatøren, vises muligvis ikke.

background image

48

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

2. Omstil ved optaget
3. Omstil ved intet svar
4. Omstil når slukket eller ingen dækning
5. Ved slukket, ingen svar eller dækn.
6. Annuller alle omstillinger

8. Spil

9. Lommeregn.

10.Påmindelser

11.Ur

1. Alarm
2. Urindstillinger
3. Datoindstilling
4. Stopur
5. Nedtællingsur
6. Autoopdatering af dato/tid

12.Profiler

13.SIM-tjenester

1

1. Vises kun, hvis det understøttes af SIM-kortet. Navne og indhold i denne menu

varierer afhængigt af SIM-kortet.

background image

49

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.