Nokia 3310 - Modtage et navn og et telefonnummer

background image

Modtage et navn og et telefonnummer

Når nogen sender dig et telefonnummer og et tilknyttet navn, hører du en tone om
besked, og teksten

Visitkort er modtaget

vises.

Hvis du vil vise, gemme eller slette nummeret og navnet, skal du trykke på

(

Valg

), rulle hen til den ønskede funktion og trykke på

(

OK

).