Nokia 3310 - Ændre en stemmekode

background image

Ændre en stemmekode

1. Vælg

Skift

i menuen

Stemmekoder

.

2. Rul hen til det navn (eller telefonnummer), hvis stemmekode du ønsker at

ændre, og tryk på

(

Vælg

).

3. Tryk på

(

Start

) for at starte optagelsen. Telefonen afspiller en tone, og

teksten

Tal nu

vises.

4. Sig det eller de ord, du ønsker at optage som en ny stemmekode. Telefonen

afspiller den nye stemmekode og bekræfter, at den er blevet gemt.

Hvis du trykker på

(

Afslut

), mens telefonen afspiller stemmekoden, eller

hvis telefonen ikke accepterer ordet, f.eks. hvis ordet er for kort, fjernes den
oprindelige stemmekode.