Nokia 3310 - Føje en stemmekode til et navn og telefonnummer

background image

Føje en stemmekode til et navn og telefonnummer

1. Vælg

Tilføj st.kode

i menuen

Stemmekoder

, og vælg derefter det navn og

telefonnummer, du vil føje en stemmekode til.

2. Tryk på

Tilføj stem.kode

.

background image

54

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

3. Tryk på

(

Start

), når

Tryk Start og tal efter tonen

vises. Telefonen afgiver en

tone, og

Tal nu

vises kortvarigt.

4. Hold telefonen op til øret, og sig tydeligt de(t) ord, der skal optages som en

stemmekode.

5. Når stemmekoden er optaget, afspilles den (teksten

Afspiller stem.kode

vises)

og gemmes.

Stemmekoder gemmes i telefonen og fjernes, når du isætter et andet SIM-kort i
telefonen.