Nokia 3310 - Tildele en ringetone til et telefonnummer (Menu 1-6)

background image

Tildele en ringetone til et telefonnummer (Menu 1-6)

Funktionen

Tildelingstone

giver dig mulighed for at indstille telefonen til at

afspille en specifik ringetone, når du modtager et opkald fra et bestemt
telefonnummer.

Rul hen til et navn eller et telefonnummer i telefonbogen og tryk på

(

Tildel

).

Rul hen til den ønskede ringetone (

Standard

er den tone, der er valgt for den

aktuelle profil i Menu 12) og tryk på

(

OK

).

background image

51

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.