Nokia 3310 - Tildele et telefonnummer til en ekspresopkaldstast (Menu 1-9)

background image

Tildele et telefonnummer til en ekspresopkaldstast

(Menu 1-9)

Alle taltasterne

til

kan indstilles til at fungere som

ekspresopkaldstaster.

Med funktionen

Hurtigkald

kan du tildele det ønskede telefonnummer til en af

disse taster.

1. Rul hen til den ønskede tast, og tryk på

(

Tildel

).

Tildel

vises også, når telefonen automatisk har tildelt et telefonnummer til en

ekspresopkaldstast.

2. Søg efter det ønskede navn og/eller telefonnummer i telefonbogen, og tryk på

(

OK

) for at vælge det.

Du kan få vist, ændre eller fjerne tildelinger, du har foretaget, ved først at trykke

(

Valg

) og derefter vælge den ønskede funktion.