Nokia 3310 - Tegnunderstøttelse

background image

Tegnunderstøttelse

1

Med denne funktion kan du definere, hvordan telefonen håndterer Unicode-tegn i
tekstbeskeder.

Hvis du vælger indstillingen

Fuld

, sender telefonen alle de Unicode-tegn, f.eks. 'á'

og kyrilliske tegn, der findes i tekstbeskeden, som de er, til en kompatibel telefon,
hvis det understøttes af netværket.

Hvis du vælger indstillingen

Reduceret

, prøver telefonen at konvertere Unicode-

tegnene til tilsvarende ikke-Unicode-tegn, f.eks. 'á' til 'a', og konverterer græske
tegn med små bogstaver til store bogstaver. Hvis der ikke findes en ikke-Unicode
modpart, sendes tegnene som Unicode-tegn. Se også

Skrive og sende en

tekstbesked (Menu 2-1)

på side

56

.