Nokia 3310 - Billedbeskeder

background image

Billedbeskeder (Menu 2-4)

Telefonen giver dig mulighed for at modtage og sende tekstbeskeder, der
indeholder billeder. Disse beskeder kaldes billedbeskeder. Der findes flere
standardbilledbeskeder i telefonen.

Bemærk!

Denne funktion kan kun bruges, hvis den understøttes af

netværksoperatøren

. Kun telefoner med funktionen Billedbesked kan modtage

og få vist billedbeskeder.

Hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Derfor kan det koste mere at sende
en billedbesked end en tekstbesked.

Idet billedbeskeder gemmes i telefonen, kan du ikke få dem vist, hvis du bruger
SIM-kortet med en anden telefon.

Når du modtager en billedbesked
• Tryk på

(

Vis

), hvis du vil se beskeden med det samme. Du kan gemme

beskeden ved at trykke på

(

Gem

) eller slette den ved at trykke på

to

gange.

• Sådan vises beskeden senere i denne menu: Tryk på

og derefter på

(

OK

) for at gemme beskeden.

background image

61

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Når du får vist beskeden i denne menu
Tryk på

(

Valg

) for at få adgang til de samme funktioner som i

Indbakke

(Menu 2-2), bortset fra

Besvar

og

Chat

.

Funktionen

Rediger tekst

giver dig mulighed for at redigere tekstdelen i en besked

og sende den videre. Se

Skrive og sende en tekstbesked (Menu 2-1)

på side

56

.

Sende en billedbesked
1. Rul hen til en billedbesked i menuen

Billedbeskeder

, og tryk på

(

Vis

).

2. Hvis det viste billede er det, du ønsker, skal du trykke på

(

Valg

), rulle hen

til

Rediger tekst

og trykke på

(

Vælg

).

Hvis det viste billede ikke er det, du ønsker, skal du trykke på

og gentage

trin 1.

3. Skriv beskeden.

Tryk på

(

Valg

), hvis du vil se hele beskeden, inden du sender den, og vælg

Vis

.

4. Tryk på

(

Valg

), rul frem til

Send

og tryk på

(

OK

).