Nokia 3310 - Infoservice

background image

Infoservice (Menu 2-8)

Med denne netværkstjeneste kan du modtage beskeder om forskellige emner
(f.eks. om vejret og trafikforholdene) fra netværksoperatøren.

1. Menuens tilgængelighed kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen.

background image

65

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Kontakt netværksoperatøren for at få oplysninger om tilgængelige emner og
tilknyttede numre.

Hvis du vælger

Til

, modtager du beskeder om de aktive emner.

Emneindeks

indstiller telefonen til at modtage en liste over tilgængelige emner fra

netværket.

Hvis du vælger

Emner

, kan du markere emnerne som aktive eller inaktive, føje et

nyt emne til listen over emner, eller redigere eller slette de eksisterende emner på
listen.

Hvis du vælger

Sprog

, kan du vælge sproget for beskederne. Der vises kun beskeder

på det valgte sprog.

background image

66

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.