Nokia 3310 - Læse en tekstbesked (

background image

Læse en tekstbesked (Indbakke - Menu 2-2)

Når du modtager en ny tekstbesked, hører du den advarselstone, der er valgt for
den aktuelle profil, og antallet af nye beskeder og

vises ( i standby-tilstand).

Når

blinker, er der ikke plads til flere nye beskeder. Brug funktionen

Slet

i

menuen

Indbakke

(Menu 2-2) til at frigøre plads.

1. Tryk på

(

Læs

) for at se beskederne med det samme. Tryk på

, hvis du vil

se beskederne senere, og indtast i menuen

Indbakke

(Menu 2-2), hvornår du

ønsker at se dem.

2. Rul med

eller

til den ønskede besked, og tryk på

(

Læs

). Ulæste

beskeder er markeret med

.

background image

59

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

3. Brug

eller

for

at gennemse beskederne.

4. Mens du læser beskederne, kan du bruge funktionerne nedenfor. Tryk på

(

Valg

), rul hen til den ønskede funktion, og tryk på

(

OK

). De tilgængelige

funktioner er:

Slet

: Sletter beskeden.

Besvar

: Giver dig mulighed for at sende et svar til afsenderen af beskeden. Se

Skrive og sende en tekstbesked (Menu 2-1)

på side

56

.

Chat

: Giver dig mulighed for at kommunikere med en anden person på

baggrund af tekstbeskeder. Indtast det kaldenavn, du ønsker at bruge, og tryk

(

OK

). Skriv chatbeskeden, og tryk på

(

OK

) for at sende den.

Yderligere oplysninger finder du under

Chat (Menu 3)

på side

67

.

Rediger

: Giver dig mulighed for at redigere beskeden. Se

Skrive tekst

side

36

.

Hent nummer

: Flytter et telefonnummer fra beskeden, så du kan ringe til eller

gemme nummeret.

Videresend

: Giver dig mulighed for at redigere og videresende beskeden til det

ønskede telefonnummer.

Detaljer

: Viser afsenderens navn og telefonnummer, den beskedcentral, der er

brugt til at sende beskeden, samt modtagelsesdato og -klokkeslæt.

background image

60

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.