Nokia 3310 - Skabeloner

background image

Skabeloner (Menu 2-5)

Telefonen indeholder nogle standardbeskeder ("skabeloner"), du kan bruge, når du
skriver en besked. I denne menu kan du få vist, redigere og slette skabelonerne.

Rul hen til den ønskede skabelon, og tryk på

(

Læs

).

Tryk på

(

Valg

), når skabelonen vises, og vælg derefter, om du vil redigere eller

slette skabelonen.

background image

62

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Ved redigering af en skabelon kan du trykke på

(

Valg

) og få adgang til

yderligere en gruppe funktioner, f.eks.

Send

og

Gem skabelon

.

Du kan oprette en skabelon fra bunden ved at vælge en af de tomme skabeloner
nederst på listen over skabeloner.