Nokia 3310 - Skrive en besked

background image

Skrive en besked

1. Rul med

eller

i menuen

Beskeder

til

Skriv beskeder

, og tryk på

(

Vælg

).

2. Skriv en besked ved hjælp af prædiktivt eller traditionelt tekstinput (se

Skrive

tekst

på side

36

).

Hvis du bruger specialtegn (Unicode) som á, i beskeden, kan der være behov for
flere dele til beskeden end ellers. Bemærk, at forprogrammeret tekstinput kan
benytte Unicode-tegn.

Tallene øverst til højre i displayet angiver, hvor mange tegn du stadig kan
skrive i en besked, der består af flere dele (tallet til venstre for tegnet ’/’), og
hvor mange almindelige beskeder der bliver sendt (tallet til højre for tegnet ’/’).

Tip: Du kan skifte mellem prædiktivt og traditionelt tekstinput ved at
trykke to gange på

.

3. Mens du skriver beskeden, har du adgang til yderligere funktioner ved at trykke

(

Valg

). Rul hen til den ønskede funktion, og tryk på

(

OK

).

Send

: Sender beskeden til den ønskede modtager. Indtast modtagerens

telefonnummer (eller hent det fra telefonbogen), og tryk på

(

OK

).

Beskeden sendes ved hjælp af sæt 1 i

Beskedindstillinger

(se side

62

).

Send til mange

: Giver dig mulighed for at sende beskeden til flere modtagere

én efter én. Vælg den første modtager, og tryk på

(

Send

). Gentag dette for

hver modtager. Du kan vende tilbage til beskeden ved at trykke på

.

Skabelon

: Giver dig mulighed for at bruge en standardbesked som basis for

dine beskeder.

background image

58

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Indsæt smiley

: Giver dig mulighed for at føje en smiley, f.eks. ":-)", til beskeden.

Vælg den ønskede smiley med

eller

, og tryk på

(

Anvend

).

Ordbog

: Giver dig mulighed for at skifte til traditionelt tekstinput (vælg

Ordbog

fra

) eller til prædiktivt tekstinput (vælg det ønskede sprog).

Send speciel

: Giver dig mulighed for at vælge et andet sæt af

beskedindstillinger end sæt 1 (se side

62

).

Gem

: Gemmer beskeden i

Udbakke

(Menu 2-3).

Slet

: Fjerner alle tegn i beskeden.

Afslut

: Giver dig mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at vende

tilbage til standby-tilstand.

Når du bruger prædiktivt tekstinput, er indstillingerne på side 28 også
tilgængelige.